Share this content on Facebook!
06 Jan 2017

trần nhôm clip-in

Nhôm là một kim loại màu (có nghĩa là nó sẽ không rút ra một nam châm) là nhẹ. Có lớp khác nhau của nhôm phế liệu, và tất cả chúng khác nhau về giá cả. Tại hầu hết các scrapyards, nhôm được chia thành các cấp sau đây:

trần nhôm clip-in 600x600
nhôm đúc

Bộ tản nhiệt (sạch và ô nhiễm)

Ép đùn (sạch và ô nhiễm)

Bánh xe (Clean và Chrome Plated)

Vách ngoài

Nhôm / đồng tản nhiệt (sạch và ô nhiễm)

cũ Bảng

nhôm đúc là rất giòn và khi vỡ, bên trong sẽ xuất hiện rất nổi hạt. Một phần lớn của nhôm đúc mà đi qua quy mô của chúng tôi là từ các bộ phận tự động. nơi...